مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مسلم
نام خانوادگی:محمدی
پست الکترونیک:mo.mohammadi@ut.ac.ir
آدرس وب سایت:http://www.m-mohammadi.ir
نخصص ها:کلام ، اخلاق و عرفان ، الهیات و معارف اسلامی

زندگی نامه

 

رزومه  علمی  - فرهنگی دكتر مسلم محمدي 

عضو هيات علمي دانشگاه تهران

 اهل استان چهارمحال و بختیاری، متولد : 1352، سال ورودبه حوزه 1365، سال ورود به حوزه علمیه قم : 1370.

فرهنگی و اجرایی

 • مدیر تحصیلات تکمیلی و رشته های  تخصصی حوزه هاي علمیه ( از سال 1388-1389)
 • عضو شورای مرکزی رشته های  تخصصی حوزه هاي علمیه  ( اکنون)
 • مدیر گروه  معارف اسلامی پردیس قم دانشگاه تهران
 • مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه علوم پزشكي ايلام از سال 1381 - 1383و مسئول نهاد رهبری نمونه کشوری در سال 1382
 • مدير امور فرهنگي و مشاور فرهنگي رياست پردیس قم دانشگاه تهران ( اكنون)
 • عضو مجمع نمایندگان حوزه علمیه قم وابسته به جامعه مدرسین 1383- 1388( دوره پنجم).
 • قائم مقام سردبير  مجله علمی - پژوهشي انديشه نوين دينی. ( از سال 1384 تا كنون)

 آموزشی

 • تدريس در حوزه‌هاي علميه شهرستان ها و قم ( ادبیات عرب ، منطق ،کلام وفلسفه).
 • تدریس کلیات علم کلام در  مرکز تخصصی مهدویت – قم
 • تدریس در مرکز جامعه المصطفی العالمیه مربوط به طلاب خارجی (تاریخ وعقاید اسلامی).
 • تدريس در دانشگاه‌هاي تهران: تربیت معلم  شهيد رجايي و دانشگاه  تهران
 • تدريس در دانشگاه هاي قم: دانشگاه قم و دانشگاه آزاد واحد قم.
 • تدریس در دانشگاه هاي ایلام: دانشگاه علوم پزشكي و آزاد واحد ایلام
 • تدرس در پردیس قم:  کلیات علم کلام، منطق و دروس معارف اسلامی

 پژوهشی

کتاب

 •   مكتب های نسبي‌گرايي اخلاقي از یونان باستان تا دوران معاصر، نشر بوستان كتاب، 1389.
 • فرهنگ اصطلاحات کلامی، تایید نهایی جهت چاپ ، دانشگاه معارف اسلامي، نشر معارف اسلامی1390

 مقالات علمی - پژوهشی

 • انتشار مقاله در نشریات علمی – پژوهشی وتخصصی کشوربه ترتیب زیر: 

1- دین واخلاق در جامعه گرایی دورکیم ونقد آن، مجله اندیشه دینی،دانشگاه شیراز،شماره 25، زمستان 1386.( علمی – پژوهشی)

2- کانت و پلورالیسم اخلاقی، مجله اندیشه نوین دینی، دانشگاه معارف اسلامي قم، شماره 5 ،تابستان 1385. ( علمی – پژوهشی) 

3- هرمنوتیک فلسفی گادامر ونقدآن،(با رویکرد تاثیر آن برآموزه های اخلاقی و دینی) مجله انجمن معارف اسلامی ایران،قم، شماره 2 2، بهار1389( علمی – پژوهشی)

 4- تحلیل مساله شر درآراي فلسفي وكلامي امام خميني(ره)، مجله اندیشه نوین دینی، ، دانشگاه معارف اسلامي،  شماره 14،پاییز 1387، ( علمی – پژوهشی)

5- تجربه‏گرايى‏ فلسفی ونقدآن، مجله کلام اسلامی وابسته به موسسه تخصصی کلام،شماره 62،تابستان 1386. (تخصصی)

 6-   نقد وبررسی غیر واقع‌گرايي اخلاقی ازنظرروشنفکری دینی،مجله  تخصصی اخلاق دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم, شماره 8،تابستان 1386. (تخصصی)

7- تجربه ‏گرايى‏ ونقد آن، مجله دین وسیاست، دانشگاه شهید محلاتی، شماره 11-12، بهار و تابستان 1386. (تخصصی)

8- نقد ونظری برنسبی گرایی اخلاقی، مجله دین وسیاست، دانشگاه شهید محلاتی، شماره 13-14، پاییز و زمستان1386. (تخصصی)

9- سفسطه ، پروتاگوراس و انسان محوري، مجله اندیشه نوین دینی، دانشگاه معارف اسلامي، ش 1، تابستان 1384(تخصصی)

9- از سفسطه گرایی یونان باستان تا عدم در فلسفه اسلامی، پژوهش هاي فقهي وفلسفي، دانشگاه آزاد اسلامي قم، ش 1، زمستان 1388 (تخصصی)

10- دفاع از شبهه شر با دو راهکار نيستي انگاري و نظام احسن ، مجله اسراء،  پژوهشگاه معارج ( وابسته به حضرت آیت الله جوادی آملی)، ش3، بهار 1389 (تخصصی)

11- فلسفه علم كلام در آثار استاد مطهري، مجله فلسفه دين ، بهار1390 ( علمی – پژوهشی)

12- تجربه گرایی هيوم و تاثیرآن برآموزه های اخلاقي و اعتقادي،  مجله انسان پژوهی دینی،شماره 23، بهار و تابستان 1389 ( علمی – پژوهشی)

13-  تاویل درهرمنوتیک فلسفی ونقش آن در فهم متون دینی، ارائه در همايش ملي تفسير قران ونهج البلاغه، وپذيرش رسمي آن. بهار 1389( همايش ملي)

14- مباني اخلاق در عصر ظهور،مجله مشرق موعود،  ش 14، تابستان 1389 ( علمی – پژوهشی)

15- جنبه های کارکرکرد گرایی دین، مجله انديشه نوين ديني، زمستان1390 ( علمی – پژوهشی)

16- باز خواني تحليلي نقش آيت الله بروجردي و امام خميني در مبارزه با اسلام ستيزي و نفوذبهائيان در حكومت پهلوي، مجله مطالعات انقلاب اسلامي،  تابستان 1390، ( علمی – پژوهشی)

16- عبادت اصل بنیادین در فلسفه اخلاق استاد مطهری، مجله آئینه معرفت، ش25، زمستان1389،( علمی – پژوهشی)

17- گونه شناسي اخلاق پژوهي مهدوي در كلام رضوي، مجله انتظار، بهار و تابستان 1389، تخصصی

18- تاثیر دین با توجه به دو اصل توحید و معاد بر اخلاق، پژوهش نامه اخلاق، بهار1390 ( علمی – پژوهشی)

19- تاویل و نقش آن در فهم متون دینی، همایش ملی قرآن و نهج البلاعه، بهار 1289

مقالات  علمی - فرهنگی

1-   شیعیان و مهر گذاشتن در نماز، مجله صباح،  مهر 1380

2-   اين شيطان همچنان زورگوست، هفته نامه  پرتو سخن، 5 تير 1381

3-   آيا شفاعت خواستن  از پيامبر ص شرك است؟ مجله صباح،  مرداد و شهريور1381

4-    وطن دوستي جوانان ايران ، روزنامه رسالت،  8 مهر 1381

5- حقوق بشر در اسلام  و ایران، ( ويژه نامه) نهاد نمایندگی مقام معظم  رهبرى در دانشگاه علوم پزشكي ايلام ، 1382 

6-   فمينيسم از ادعا تا واقعيت، ( ويژه نامه) نهاد نمایندگی مقام معظم  رهبرى در دانشگاه علوم پزشكي ايلام ، 1382

7-   ذهنیت منفی، مجله معارف اسلامی، ش 54، اسفند 1386

8-   عدل الهی  از  نظر امام خميني ره ،  مجله معارف اسلامی ، ش56، خرداد 1387

9-   شیطان پرستی، مجله معارف اسلامی ، ش 65،  اردیبهشت و خرداد 1388

10-         آئین استادی سفرنامه مالزی) ، مجله معارف اسلامی ، ش 83 اسفند 1389

پروژه های تحقیقی

 • عدل الهی و نقد مورد پژوهانه آن از دیدگاه امام خمینی، جهت موسوعه کلامی امام خمینی (ره) ، به سفارش موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره).
 • کارشناس پروژه ملی منشور اخلاق انتخابات، کاری مشترک ازوزارت کشور و پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی .
 • مولفه های اسلامي بودن اخلاق، جهت  پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی  دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم
 • طرح پژوهشي قلسفه اخلاق در تفكر اسلامي، معاونت پژوهشي پرديس قم دانشگاه تهران
 • طراحی جزوه تدریس کلیات علم کلام ( تدریس شده  در حوزه و دانشگاه )

فعالیت های علمی

 • ارزيابي مقاله جهت نشريا ت تخصصي و علمي - پژوهشی
 • استاد پایان نامه های حوزوی و دانشگاهی
 • عضو پيوسته انجمن علمي فلسفه دين ايران
 • عضو انجمن کلام حوزه
 • پژوهشگر برجسته جشنواره اساتيد معارف اسلامي در سال 1388

برگزاری کارگاه و سخنرانی

 • برگزاری کارگاه علمی  نقد وبررسي مکاتب اخلاقی غرب جهت اساتید معارف اسلامی  _ تهران دانشگاه شریعتی
 • برگزاری کارگاه علمی اخلاق پزشكي جهت پزشكان دانشگاه علوم پزشكي -  استان چهار محال و بختیاری.  
 • برگزاری کارگاه آشنایی با ادیان  و  عرفان های نو ظهور جهت  مسئولین دفاتر فرهنگ دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 4 و  مربیان و روحانیون عقیدتی سپاه قم –  در اصفهان و قم
 • برگزاری کارگاه علمی برسی تحریفات عاشورا جهت مسئولین هیئات – در اداره کل سازمان تبلیغات استان چهار محال و بختیاری.   
 • برگزاری جلسات متعدد  نقد و بررسی ویژه دانشجویان دانشگاه های تهران ، اصفهان و  اهواز و قم در حوزه ادیان ومذاهب ( مسیحیت ، وهابیت، بهائیت، شیطان پرستی و و  عرفان های نو ظهور  ) ومباحث مربوط به فمینیسم  ( مساله فمینیسم و زن در اسلام)
 • تهیه و طراحی لوح فشرده ویژه فرقه ها و جریان های نو ظهور و ارائه به دانشجویان و مسئولين هیئات مذهبی.    
 • عضو محققین مرکز مطالعات حوزه علمیه قم( درپاسخ گویی به سوالات اعتقادی کتبی) ومرکز ملی پاسخ گویی به سوالات دینی دفتر تبلیغات حوزه( درپاسخ گویی به سوالات کلامی، تلفنی و اینترنتی).
 • فعالیت های تبلیغی در مناطق ودانشگاه‌هاي مختلف کشور و خارج از كشور در جمع دانشجویان ایرانی وغیر ایرانی .
 • مسافرت هاي خارجي
 • كشورهاي عراق ، هندوستان ، مالزي و سنگاپور
 • نشانی هاي ايننترنتي:

وب سايت  شخصي:  m- mohammadi.ir

وبلاگ شخصي:  afagheroozblagfa.com

ايميل:      mo-mohammadi@ut.ac.ir                                                                                                                                            

جیمیل:    t.ac.ir@gmail.com