تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
دکترا 
 
رشته کلام و فلسفه - گرایش کلام 
موسسه امام صادق (ع) 
0.00 
سطح 4