از سفسطه گرایی یونان باستان تا عدم در فلسفه اسلامی
34 بازدید
محل نشر: پژوهش های فقهی وفلسفی، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، ش 1، زمستان
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی