ابعاد هویت یابی نظام اخلاقی دین با تاکید بر جنبه های کارکرد گرایی
41 بازدید
محل نشر: مجله اندیشه نوین دینی، زمستان1390
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی